Welkom bij de OV BSP

De Ondernemersvereniging BioScience Park, de OV BSP, heeft als doelstelling het behartigen van belangen en het bevorderen van communicatie tussen ondernemingen en instellingen op Leiden Bio Science Park in het algemeen en in het bijzonder voor zaken die verband houden met beveiliging en inrichting van het park. Op dit moment is ruim 75% van de bedrijven die gevestigd zijn op het bio science park lid van onze vereniging.
 

De vereniging en het bestuur
De OV BSP is een enthousiaste en levendige vereniging met een actief bestuur. Regelmatig worden er bijeenkomsten gehouden waaronder de algemene ledenvergadering, CEO bijeenkomsten, thema bijeenkomsten en het Life Sciences Café.

AGENDA

31 may 2017

Ondernemersborrel Leiden 2017